Foto: Duray Rezső

Évről évre többen és többen vesznek részt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából meghirdetett máriatali zarándoklaton. Az ünnepi szentmise főcelebránsa  a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony templom esperesplébánosa Dr. Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke  volt…  /dr  091

 A szentmise - amelyen több mint 2500-an áldoztak -  a himnuszok eléneklésével ért véget. A keresztúti ájtatosságot is a  tisztelt atya végezte. Zarándoklatunk az autóbuszban való imádkozással, énekléssel fejeződött be. 

Fotók a nagyasszonyi Máriavölgyi zarándoklatról