Foto: Agárdy Gábor

Msgr. Harsányi Gyula pápai prelátus, volt szenci esperes emléktábláját lepleztük le a gútai templomban. Előtte meglátogattuk a sírját és elhelyeztük az emlékezés koszorúit. Az alkalmi szentmise után, melynek főcelebránsa Kiss Róbert püspöki helynök volt, a Szenci Egyházi Énekkar koncertet adott a leleplezés alkalmából. A jelenlévők anyagilag is hozzájárultak az emléktábla elkészítéséhez…/ag.


Az emléktábla leleplezése Gútán