Pozsonyban az MKP Országos Tanácsa titkos szavazással választotta meg Bárdos Gyulát köztársasági elnökjelöltnek. Az önálló Szlovákia történelmében először fordul elő, hogy magyar köztársasági elnökjelöltre is szavazhatnak a választópolgárok. Bárdos Gyulát a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa egyöntetűen támogatta, 70 szavazatból 70 szavazatot kapott. A szavazást megelőző vitában valamennyi felszólaló támogatta az önálló jelölt indítását. A jelölt indításához 15 ezer támogató aláírásra van szükség. Az OT úgy döntött, legalább 20 ezer aláírást gyűjtenek Bárdos Gyula köztársasági elnökjelöltségének támogatására…/ag

Berényi József MKP-elnök szerint helyzetünk alakulása az elmúlt két évtizedben, a szlovák politikusok megnyilvánulásai és indokolják a magyar elnökjelölt indítását. Bauer Edit és Mészáros Alajos európai parlamenti képviselők örömüket fejtették ki. Mészáros forradalminak nevezte a lépést. Bauer Edit szerint a párt jobb jelöltet nem találhatott volna. Gratuláltak Bárdos Gyulának, hogy vállalja a megmérettetést.

Bárdos Gyula úgy gondolja, a magyar választópolgárokat magyar jelölt tudja leginkább mozgósítani. Ezt mutatták a megyei választások is, hiszen a az eredmények tükrében jó döntésnek bizonyult, hogy Berényi József személyében az MKP saját megyei elnökjelöltet indított. "Elérkezett az ideje, hogy megtegyük ezt a lépést. Láttatnunk kell, hogy itt magyarok vannak. Ez fontos lépés a párt szempontjából és a közösségünket tekintve is. Valamennyi magyar jelöltje akarok lenni, de képviselni kívánom a többi nemzetiséget és az itt élő szlovákokat is. A jelöltségemet a kampány során közösségünk érdekében akarom megjeleníttetni. Köszönöm a bizalmat" - mondta Bárdos Gyula.

Az MKP OT a következő nyilatkozatot fogadta el:

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának NYILATKOZATA

Köszönjük a bizalmat!

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa pozitívan értékeli a megyei választások eredményét, és megállapítja, hogy a párt megvédte pozícióit a kerületi önkormányzatok közgyűléseiben, és nagy sikernek tartja, hogy a Nagyszombati Önkormányzati Kerületben elnökjelöltünk bejutott a második fordulóba, ahol méltó ellenfele volt a nemzeti baloldali pártok által támogatott eddigi elnöknek. Az országos tanács tagjai tiszteletüket és köszönetüket fejezik ki a párt aktivistáinak odaadó munkájukért és szimpatizánsainknak-választóinknak a bizalmukért.

Az egyenrangúság és egyenjogúság nevében

Az MKP OT hitet tesz a jogállamiság mellett, amely nemzetiségre, fajra, vallásra és nemre való tekintet nélkül biztosítja a polgárok egyenjogúságát és egyenrangúságát. Ezért döntött úgy, hogy a 2014-es köztársaságielnök-választás alkalmával önálló jelöltet indít az államfői poszt megszerzéséért. Az MKP OT egyöntetű szavazással Bárdos Gyulát indítja a köztársaságielnök-választáson.

Az országos tanács tagjai tisztelettel kérik a párt tagjait és szimpatizánsait, valamint a szlovákiai magyar civil szervezeteket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az aláírásgyűjtésbe, amely jelöltünk támogatását szolgálja és törvényes feltétele annak, hogy indulhasson a köztársasági elnöki választáson.

Vállalkozóbarát adórendszert, takarékos költségvetést

Az MKP OT Szlovákia jövő évi költségvetését tipikus választási előterjesztésnek tekinti. Keretei csupán a köztársaságielnök-választás idejéig lesznek tarthatóak, utána növekedésnek indul a költségvetési hiány, ezzel együtt az államadósság. Az országos tanács tagjai elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormány a vállalkozások adminisztratív, adó- és járulékterhei növelését tervezi, sőt új adófajtát honosít meg a veszteséges vállalkozások úgynevezett regisztrációs díjának bevezetésével, takarékossági intézkedésként pedig az eddig is alulfinanszírozott egészségügy, oktatásügy és szociális ellátás forrásait szűkíti. Az MKP OT olyan vállalkozóbarát adórendszert szorgalmaz, amely hozzájárul a munkahelyteremtéshez, egyszersmind olyan beruházás-támogató gazdaságpolitikát, amely csökkenti a regionális különbségeket.

Az MKP OT üdvözli Dél-Szlovákia területfejlesztési és gazdaságfejlesztési koncepciója, a Baross Gábor Terv társadalmi és szakmai vitájának megkezdését. Reményét fejezi ki, hogy belátható időn belül elkészül a hiánypótló, régiónk fejlődése számára olyannyira fontos alapdokumentum.

Társadalmi párbeszéd kell a szociális feszültségek csökkentése érdekében

Az MKP Országos Tanácsa aggodalommal tekint a törvényhozásnak a szociálpolitika terén elfogadott törvénymódosításaira, amelyek a bérből és fizetésből élők folyamatos elszegényedéséhez, a legszegényebbek esetében pedig - minimális megélhetési feltételeik biztosítása híján - teljes ellehetetlenülésükhöz vezetnek. Társadalmi konfliktusokhoz vezethet, hogy a kormány a több százezer anyagi szükséghelyzetben élő polgár segélye kifizetési feltételeinek megteremtését a helyi önkormányzatokra ruházza át. Elfogadhatatlan ez a cinikus magatartás. Az országos tanács tagjai széleskörű társadalmi vitát javasolnak a megfelelő megoldások kialakítására, leszögezve, hogy a kormánynak nincs megoldása a lemaradásukat saját erejükből behozni képtelen csoportok társadalomba való beilleszkedésének megvalósítására.

Összefogással iskoláinkért

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa felháborodással veszi tudomásul, hogy a szlovák törvényhozó testület a kisiskolák megszűnését eredményező és egyben a kisebb falvakat ellehetetlenítő határozatot hozott a közoktatási törvény módosítása kapcsán. Tekintettel arra, hogy a jogszabály kifogásolt rendelkezése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, arra szólítja fel a polgármestereit és helyi képviselőit, hogy falusi közösségeikkel és szomszédos településeikkel összefogva tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egyetlen iskola se essen a központi utasítások áldozatává, és továbbra is kizárólag az iskolafenntartók dönthessenek iskoláink működtetéséről.

forrás: felvidek.ma