Foto: sze

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Ratio Pedagógiai Kutatócsoport 2018. augusztus 24. és 25. között tartotta kibővített ülését Szencen. A rendezvénynek a tóparti BAT-Panzió adott helyszínt…/sze081

A tanácskozás két fő célkitűzést fogalmazott meg:
Egyrészt olyan program kidolgozását, amely elősegíti, hogy a tanulmányaikat az óvópedagógus képzésben megkezdő fiatalok jobban megismerjék az egyetemi életet, a választott szakjukat, a tanulmányi és adminisztrációs követelményeket. A programba olyan kérdőívek és tesztek kitöltését is beiktattuk, amelyek hozzájárulnak a hallgatók önismeretéhez, ami által eredményesebben fognak tudni megbirkózni a tanulmányi kötelezettségeikkel. Mindezek eredményeként a Kar azt várja, hogy javul a hallgatók tanulmányi sikeressége, eredményessége, a választott szakma iránti elkötelezettsége.

A kétnapos tanácskozás másik célkitűzése a hallgatók tudományosan megalapozott, mélyrehatóbb megismerése volt, ami hozzájárulhat a képzési program, illetve az oktatási módszerek továbbfejlesztéséhez, s ezek révén az oktatás eredményességéhez. A több éven keresztül végzett kutatás eredményeit rangos hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyóiratokban is publikálni kívánjuk.

A tanácskozás szakmai részét gazdagította a Szenczi Molnár Albert Óvodában, illetve a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában tett látogatás. Köszönet a két intézmény vezetőjének, Ing. Méry Beáta és Mgr. Kontár Zsuzsanna igazgató asszonyoknak, akik mindezt lehetővé tették.

A rendezvény keretében arra is lehetőség nyílt, hogy a résztvevők Korpás Árpád idegenvezető kalauzolásában megismerkedhessenek Szenc város történetével, illetve nevezetességeivel, továbbá Szenczi Molnár Albertnek, a város híres szülöttének életével és munkásságával.

A tudományos tanácskozás résztvevői köszönettel tartoznak PaedDr. Szabó Editnek, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusának, aki a programot megszervezte, illetve a Paulech házaspárnak, akik a Bat Panzió tulajdonosaiként a rendezvény helyszínét biztosították.

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD habil., a kutatócsoport vezetője

 


 

Tudományos tanácskozás Szencen: