Foto:  Duray Rezső, Agárdy Gábor 

November 5-én kora délután láttak neki a szakemberek, hogy Lencsés Sándor és Károly Alajos szenci esperesek restaurált síremlékét felállítsák…/ag115 

A helyreállítás Szenc város költségvetéséből volt finanszírozva. Az esti újraszentelésen mintegy ötven résztvevő előtt Strešňák Gábor múzeumigazgató ismertette a helyreállítás körülményeit és méltatta a két esperes szenci tevékenységét, majd Bošňák András káplán újraszentelte a sírt és mondott megemlékező beszédet. Kiemelte a két esperes szenci működésének fontosságát. Mint mondotta: a két síremlék a kereszttel és a Szent Szívvel örök időkre figyelmezteti a szencieket.

Lencsés Sándor és Károly Alajos síremlékének újraszentelése: