Foto: Neszméri Tünde

Június 1-jén vette kezdetét a nemzeti összetartozás-napi megemlékezés a Csemadok Országos Tanácsának és Szenci Területi Választmányának szervezésében Pozsonyban. Anka László történésszel, a Veritas Történelemkutató Intézet munkatársával Böröndi Lajos író, költő beszélgetett az Apponyi Albert válogatott levelezése című könyvről…/nt 057

Anka László Apponyi Alberttel és korával foglalkozik, úgy véli a levelezésekből jobban megismerhető a kor szelleme és az akkori események.

A beszélgetés után megnyílt Krüger Viktor komáromi fényképész kiállítása, aki erdélyi útjáról hozott képeket a kiállításra. Az alkotásokat Holop Ferenc, a Helios fotóklub elnöke méltatta, aki szerint Krüger Viktor képei által fejezi ki a szépet. A tárlat szeptemberig tekinthető meg a Csemadok pozsonyi székházának Rákosi Ernő termében.

Június 2-án Éberhardon Apponyi Albert végső nyughelyénél folytatódott a megemlékezés. A község kápolnájában, ahol az Apponyi család tagjai nyugszanak Anka László történész mondott beszédet, reményét fejezte ki, hogy Apponyi Albert nagyságát végre elismerik. Majd ökomenikus istentisztelettel folytatódott a megemlékezés, Zsidó János féli esperes és György András somorjai lelkész is a magyarság összetartozására hívta fel a hallgatóság figyelmét, kiemelve azt a felelősséget is, amellyel minden magyar tartozik a teremtőnek.  

Az éberhardi kultúrházban Dúcz József alpolgármester köszöntötte a egybegyűlteket a község nevében, a szervezők nevében Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke szólt. Bárdos szerint az a feladatunk, hogy megőrizzük magyarságunkat, átmentsük azt a gyermekeinkbe.

A köszöntők után Tringli István, történész Hunyadi Mátyás: család és hatalom címmel tartott előadást.  Csorba László történész és egyetemi tanár a kiegyezés jelentőségéről szólt, végül Kovács László történész a Csemadok 1968-as évébe és az utána következő időszakba nyújtott betekintést. A rendezvényt az Ad Libitum zenekar koncertje zárta. 

Nemzeti Összetartozás Napja - 2018