Foto: Duray Rezső

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke 2018. november 20-án Vőkön, a Községi Hivatal tanácstermében találkozott a szenci járás újból megválasztott MKP-s polgármestereivel…/dr127

Vőkön Fejes Boldizsár, Rétén Metzner Zoltán és Félben Pomichal István kapott további négy évre bizalmat a választóiktól. A találkozón részt vett az MKP Vőki helyi szervezetének elnöke Domonkos Vince és Duray Rezső, az MKP járási elnöke aki tájékoztatta az elnök urat Szencen és további 13 községben elért eredményekről, változásokról. Az MKP országos elnöke köszönetét fejezte ki az elért eredményekért a szenci járásban, amelyek az országos szinten elért eredményekkel nagyon jó kiindulási alapul szolgálnak a 2019-ben előttünk álló választásokhoz.

Menyhárt József fontosnak tartotta, hogy megnézze az óvodásokat és a felújított épületet, amelyre a magyar kormány a Betlen Gábor Alap által 29 ezer euró támogatást adott. Még ebben az évben megvalósul a vőki óvoda ünnepélyes átadása egy napon az egyházfai óvodával, amely 116 ezer euró támogatást kapott a Magyar Közösség Pártja közbejárásának köszönhetően.

Menyhárt József Vőkön: