Foto: Agárdy Gábor

Az önkormányzati választások után ma hivatalosan beiktatták az új polgármestert és a megválasztott képviselő-testületet… /ag 131

A Himnusz elhangzása után Karol Kvál volt polgármester mondott beszédet, mindenkinek megköszönte a 16 év polgármestersége alatt neki és a városnak nyújtott sok segítséget. Megköszönte a volt képviselők tevékenységét és virágcsokrot kapott a volt polgármester felesége is (a sok türelemért). A járási rendőrparancsnok is mérleget vont a jó közreműködésről és járási kitüntetést adott át a volt polgármesternek.
Majd Vojtek László ismertette a választások eredményét. Ezek után Dušan Badinský új polgármester letette az esküt és átvette a polgármesteri funkciót. Elmondta székfoglaló beszédét is. Közben a helyi Művészeti Alapiskola tanárai adtak szép zenei aláfestést. Szlovákul és magyarul is elhangzott a képviselői eskü és az új képviselők a „fogadom“ kiejtésével és a jegyzőkönyv aláírásával átvették megbizatásukat. Utána megválasztották a mandátumvizsgáló és  szavazatszámláló bizottságokat valamint az eskettető társaságot. Az új polgármester pedig egy kis frissítőre hívta meg a jelenlévőket.
Kis szünet után az Önkormányzat folytatta munkáját a beterjesztett program szerint.

Megalakult az új Önkormányzat: