Foto: Vysztavel Csaba

Talán a 300 éves kápolna-évforduló is meggyőzte a szencieket, hogy sokan eljöttek a jubileumi búcsúra a tóparti Szentháromság-kápolnába.../ag 055

Nagy volt a meleg, ezért mindenki, aki tehette, az árnyékosabb helyekre húzódott. Bošňák András káplán úr 11:00-kor egy szép tóparti szabadtéri magyar nyelvű szentmisével emlékeztetett nem csak magára a kápolna búcsújára, hanem a történelmi eseményre is.

Idén ünnepeltük a kápolna felépítésének 300. évfordulóját. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek.  

Ezalatt a 300 év alatt a kápolna több alapos átépítésen ment keresztül, csak kettőről teszek említést: a legnagyobb átépítése 1827-be zajlott, ekkor nyerte el mai formáját Jung János adományából. A következő nagy átalakítás 1912-ben volt, miután Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912 március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel az akkor ismét felújított kápolnát. 
1991-ben felújították a kápolna tetőszerkezetét. A kápolnát a hívek 2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szervező a Rózsafüzér Társulat volt. 

A kápolna védőszentjei tehát Szent Clementis és Szent Blandini vértanúk, a szenciek azonban, ragaszkodva a többszázéves hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják.

 

A jubileumi 300 éves kápolnai búcsú fotói: