Foto: Duray Rezső 

A Magyar Közösség Pártja Szenci Járási Elnöksége november 27-én  Szencen tartotta ülését, amelyet Duray Rezső járási elnök nyitott meg. Üdvözölte az országos elnökség tagjait, Németh Gabriella alelnököt és Bárdos Gyula elnökségi tagot, továbbá a megjelent járási elnökségi tagokat…/dr158

A találkozó a járási konferencián és az Országos Tanács ülésén elfogadott határozatok ellenőrzésével folytatódott. Az ülés további részében a megtartott nyári rendezvényekről is szó volt amelyeket az MKP helyi szervezetei legtöbb településen a helyi önkormányzatokkal közösen készítettek. Az ülés napirendi pontja értelmében az OE tagjai tájékoztatták a jelenlevőket a magyar-magyar találkozóról és az elfogadott nyilatkozatról, amely a szlovákiai magyar oktatásügy megerősítésének és fejlesztésének módját tartalmazza.

Egy év múlva megyei választások lesznek, amelyen az MKP a járásban ötödször is száz százalékos eredményt akar elérni. Az eddigi tapasztalatból kiindulva, hogy az állandó kapcsolattartás, eszmecsere, dialógus a lakossággal, választókkal hozza meg főleg a várt eredményt, fontosnak tartjuk, hogy megyei képviselőink részt vegyenek az adventi, karácsonyi, farsangi rendezvényeken, bálokon és természetesen az évzáró taggyűléseken, lakósági fórumokon. Az ülésen Pomichal István, Gujber László megyei képviselők és Németh Gabriella, megye alelnöke beszámoltak a Pozsony megyei önkormányzat legfontosabb teendőiről, az elért eredményekről és a pályázati lehetőségekről. A járási elnökség ülését a tartalmas tanácskozás után kötetlen beszélgetés követett.

Az MKP - Járási Elnökség tanácskozása