Foto: Vajda Katalin

Iskolánk nyílt napot tartott 2016. december 9-én. Nyílt napunk célja az volt, hogy a szülők és az alapiskolások megismerkedjenek az iskolánk nyújtotta lehetőségekkel, és részt vegyenek a bemutató órákon…/kzs 169

A vendégek üdvözlése után diákjaink műsora következett, először rangidős diákjaink, a negyedikesek, énekeltek egy dalt, majd diákjaink muzsikus játékát hallgattuk meg, a műsort iskolánk énekkara zárta két dallal.

Vendégeinknek elmodtam, hogy ebben a tanévben a gimnázium mellett két műkӧdő szakunk van: vállalkozói iskola és az óvodapedagógia és nevelői szak. Iskolánk főiskolai, ill. egyetemi tanulmányokra is  felkészít. A képzés időtartama: 4 év, érettségivel végződik. A következő tanévtől új szakkal, a logisztikával, bővül kínálatunk. 


Iskolánk diákjai különböző szakkörökben tevékenykedhetnek. Jól működő diákönkormányzatunk van, évente kétszer jelenik meg diákújságunk az Észhárító, rendszeresen veszünk részt és szervezünk meg sport- és kulturális rendezvényeket, osztálykirándulásokat, sítanfolyamot valamint rendszeres színház- és mozilátogatások teszik színesebbé intézményünk életét.


Az iskola könyvtárban kb. 6. 000 könyv áll a tanulók rendelkezésére. Tavaly előtt elkészült az óvodapedagógia és nevelői szakra járó diákok szaktanterme, ahol a zene és rajz oktatása zajlik. Novemberben fejeztük be a multimediális szaktanterem kialakítását.


Az iskola arculatának fontos tényezője a tehetséggondozás. Legtehetségesebb diákjaink kerületi, országos és nemzetközi szinten (szavalóversenyek, helyesírási, matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, társadalomtudományi, idegen nyelvi versenyek) képviselik iskolánkat. A diákok magas szintű felkészítéséről tanúskodnak az elért eredmények (kiemelkedő helyezések a kerületi, országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken), melyek lehetővé teszik számunkra, hogy a szenci gimnázium és szakkӧzépiskola nevét megismerjék nemcsak itthon, hanem határainkon túl is. A tavalyi tanévben a biblia olimpián országos elsők lettünk, az Implom József  Helyesírási versenyen a szakközépiskolások kategóriájában szintén országos elsők lettünk, a Konkoly Thege Miklós nemzetközi Versenyen iskolánk diákja lett a második, a Poznaj slovenskú reč versenyen országos harmadikok voltunk a Szép Magyar Beszéden országos negyedikek, a Tompa Mihály Országos Versenyen ezüstsávos minősítést kapott az irodalmi színpadunk.


A megnyitó után bemutató órákon vehettek részt vendégeink (magyar nyelv és irodalom, matematika, pszichológia, zenei nevelés módszertana, gyermekirodalom, könyvelés, német nyelv).
A bemutató órák után diákjaink prezentáltak a szakmai gyakorlatról (Botló Renáta, Farkaš Eszter, Kováč Scarlett), majd az iskolánkról, eredményeinkről, szakokról Filler Krisztina tanárnő tartott két bemutatót. 

Kontár Zsuzsanna

Nyílt nap a Gimiben: