Foto: Duray Rezső

A Könnyező Szűzanya tiszteletére tartott Imakilenced keretében 2016. november 19-én Dr.Udvardi György  pécsi megyéspüspök szentmisét celebrált  a nagyszombati Szent Miklós székesegyházban... /dr 151

Az ünnepi szentmise áhitatát emelte a komáromi Schola Mariana kórus éneke és Nagy István kántor orgonajátéka. A magyarok lakta régiókból érkezett több száz hívő jelenlétében volt az Erzsébet díj átadása is.

Nagyszombati őszi zarándoklat.