Szerkesztőségünket megkereste a féli cserkészcsapat, hogy tegyük közzé felhívásukat: szívesen tesszük és tevékenységük támogatását melegen ajánljuk…

A féli cserkészcsapat nevében fordulok Önökhöz, hogy a segítségüket kérjem. Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam szervezetünket!

A féli 24. sz. Szent László Cserkészcsapat 22 éve alakult, jelenleg a már szlovák többségű Szenci járás kevés magyar cserkészcsapata közé tartozik. Vezetőink immár két évtizede heti rendszerességgel, önkéntes alapon, térítésmentesen végzik nevelőmunkájukat. Ez alatt a huszonegy év alatt közel 500 gyermek és fiatal fordult meg sorainkban.

Fél 17 kilométerre van Pozsonytól, ezért viszonylag nagy a többségi betelepülők száma, s vele egyre fokozódik az asszimiláció. A településen a cserkészcsapat az egyetlen magyar gyermek- és ifjúsági szervezet, így alapvető feladataikon túl jelentős szerepet játszanak az identitásmegőrzés és a beolvadás elleni küzdelem terén. Ehhez szeretnének ideális feltételeket teremteni különböző rendezvényekkel. közösségi összejövetelekkel. A közeledő bálunk megszervezését ezért is tartjuk fontosnak és elengedhetetlennek. Nagyon hálásak lennénk, ha egy tomboladíj felajánlásával támogatnák törekvéseinket. 

Elöre is nagyon köszönjünk. 

Valacsai Veronika 

e-mail: valacsai.veronika93@gmail.com