Foto: Kontár Zsuzsanna, BSK

A pedagógusnap alkalmából Pozsony-megye is értékelte Szabó Edit pedagógusi és nevelői tevékenységét, ma Pavol Frešo kezéből vette át a megyei kitüntetést… A www.szenc.sk  szerkesztősége nevében gratulálunk a díjazottnak!… 

A Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola óvodapedagógia-  és nevelői szak pedagógiát oktató tanára PaedDr. Szabó Edit, PhD., nyerte el Ing. Pavol Frešonak Pozsony megye elnökének  kitüntetését a pedagógusnap alkalmából.

Szabó Edit az iskolánkban napjainkig nagy érdeklődést felkeltő és sikeresen működő óvodapedagógia-és nevelői szak indításának egyik kezdeményezője. Módszertani segédanyagok alkotója és kivitelezője, első és második attesztációs munkák bírálója, attesztációs vizsgabizottság elnöke az óvodapedagógia szakterületén. Lektori tevékenységet is folytat, tanfolyamok, nyári egyetemek, módszertani napok, akkreditált programok, hazai – és nemzetközi konferenciák szakelőadója. Számos szakmai – és tudományos tanulmány szerzője és társszerzője. Ugyancsak részt vállal a hazai – és nemzetközi tudományos projektek megoldásában, kutatási szakterülete az óvodapedagógia, azon belül az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáinak felmérése, megalapozása és fejlesztése.

Iskolánkon kívül részt vállal a felsőoktatásban is, mégpedig a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Óvó – és Tanítóképző Tanszék adjunktusaként. Úgy középfokon, mint a felsőoktatásban gyakorlati alapokra épít, hiszen a Szenczi Molnár Albert Óvoda gyakorló óvodapedagógusa. /kzs

A díjátadás képei: