Fotók: Németh Tibor, Pammer Tamás, szöveg Németh András

Május 10-11. között zajlott a szenci plébánián újonnan megbérmált fiatalok „lelki-csapatépítő” kirándulása Tallóson…/na039


A megbérmált fiatalokkal tartott találkozón Pammer Tamás atya, a felkészítő házaspárok és családjaik,
valamint az SZFKCS (Szenci Fiatalok Keresztény Csoportja) közösség tagjai vettek részt.
Az együtt töltött két nap péntek kora este „tábori” szentmisével kezdődött, amit játék, sport, zene, tánc,
tábortüzes sütögetés és gitáros éneklés követett, illetve páran az éjjeli égbolton
megcsodálhatták „sarki fény” színjátékát is (jelet kaptunk – szerk.).

Másnap délelőtt a csapat elsétált a faluba, ahol Tamás atya szentségimádással egybekötött szentmisét tartott a község templomában. Az ezt követő szabadprogram alatt megnézték a helyi termelők piaci vásárát, a részlegesen felújított kastélyt és annak parkját, ahol lovaskocsikázáson is résztvettek. Visszatérve a táborhelyre, ebéddel és játékos pihenővel zárult a nap. A remek hangulatban lezajlott két nap után bizakodva reméljük, hogy az új megbérmáltjaink a szenci egyházközösség további és az SZFKCS új tagjaivá válnak, hogy hitük gyarapodjék és megerősödjék, folytatva ezzel a már felnőtt keresztényé vált lelki útjukat.

Lelki - csapatépítő kirándulás: