Fotó: Agárdy Gábor

A több mint három évszázados kápolnánk búcsúját tartottuk meg ideális időjárás mellett idén is. A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette… 

 

A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek (ott helyezték el az utolsó óráikra váró betegeket).

1991-ben felújították a tetőszerkezetet. A kápolnát a hívek 2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szervező a Rózsafüzér Társulat volt. Restaurálták a klasszicista faoltárt is, amelyben megtalálták azt az oltárkövet, amellyel Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912 március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel a felújított kápolnát. A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják.

Itt kell köszönetet mondani a Csasznyi – Jaščeg családnak a kápolna évszázados karbantartásáért, különösen Laci bácsinak, aki május 30-án ünnepli 82. születésnapját. Őt Károly Alajos esperes keresztelte meg 1942-ben – búcsú napján – a kápolnában. Isten éltesse sokáig! 

Kápolnánk búcsúja - 2024