Foto: Agárdy Gábor

 „Visszatekintés az elmúlt több mint harminc esztendőre Szencen“ címmel Duray Rezső könyvének bemutatására került sor Szencen június 22-én. A szépen kivitelezett kötet írója - mint szenci lokálpatrióta - naplószerűen dolgozza fel az 1989...2020 éveket, főleg a szenci és környékbeli magyarság, valamint a Csemadok több mint 30 éves történelmét.../ag057

Az előszóban Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke , így fogalmaz: „A sokunk által ismert és tisztelt lokálpatrióta - aki évtizedek óta afféle egyszemélyes intézményként tevékenykedik nemcsak városunkban, hanem egész régiónkban – újabb feladatot vállalt magára: a nagy hírű előd Szenci Molnár Albert nyomdokaiba lépve szorgos és hű krónikásává vált a szenci és a környékbeli magyarságnak.

A könyvbemutatót rövid kultúrműsor nyitotta meg, ifj. Bertók Miklós és Galambos Rudolf adtak elő pár hallgatót és nótát, majd az egyházi férfiénekkar egy nótacsokorral szórakoztatta a jelenlévőket. Utána Bárdos Ágnes mint beszélgetőpartner vezette be a könyvbemutatót. Majd a „szönci báger“ vizével keresztelte meg a kiadványt a jelenlegi és a volt polgármester.

Bárdos Ágnes a bevezetőjében elmondta, hogy Duray Rezső nem külsö szemlélő, nemcsak leírója, hanem megélője, sőt alakítója is az 1989-es rendszerváltozással kezdődő eseményeknek helyi, regionális és megyei szinten egyaránt.

Egyik alapítója majd szóvivője volt a Szenci Magyarok Kereszténydemokrata Klubjánaknak, amely szerepet játszott az MKDM létrejöttében. Helyi és járási elnökként, az Országos Tanács tagjaként vállalt szerepet és több éven keresztül volt megyei és városi képviselő.

A könyv értékét emeli a sok színes fénykép valamint a táblázatba szedett adatok sokasága. Ezek tanulmányozásával, összevetve a pontos dátumozással és a csatolt szövegekkel, a szerző hű szenci krónikásként pontos korképet ad az elmúlt több mint harminc esztendőről.

A könyvbemutató dedikálással fejeződött be, minden jelenlévő kapott egy ingyenes példányt az értékes kiadványból. Közben egy kis frissítővel kínálták a vendégeket.

Agárdy Gábor

Könyvbemutató Szencen: