2021. szeptember 15-én  Érsekújvárban tartotta XXV. Országos Közgyűlését a Csemadok. A tisztújítás mellett az alapszabály módosítására, a munkaterv jóváhagyására is sor került. Bárdos Gyulát immár harmadszor választották meg a szervezet elnökének. A szervezet általános alelnöke Köteles László maradt...

Felvetődött, hogy ne csak az elnökválasztásról szólóan módosítsák az alapszabályt, de a vezető pozíciók összeférhetetlenségéről végül nem tárgyaltak. Bárdos Gyula portálunknak kifejtette, a működés szempontjából fontos az alapszabály, fontosan a tisztviselők, a területi és csoportvezetők, de a legfontosabb a Csemadok-tag.

A szövetség azért tudott megmaradni évtizedeken keresztül, mert a csoportok tagjai és vezetői fontosnak tartották azt, hogy összejöjjenek, megszervezzék magukat, a kultúrát műveljék, a hagyományokat megéljék.

A felvidéki magyar közösségnek nem a pártoknak, nem a hivatalos elvárásoknak, csak saját magának kell megfelelnie. A Csemadok programja ez, és biztos vagyok benne, hogy az érsekújvári közgyűlés résztvevői megerősödve mennek haza és újult erővel kezdik a munkát. Figyelembe vesszük a bíráló szavakat, a javaslatokat, az észrevételeket, mert úgy tartjuk, jószándékkal történnek. Ebben a szövetségben üdvözlendő, ha valakinek véleménye van, álljon ideológiailag bármely oldalon. A Csemadok gyűjtőszervezet, ahol mindenkinek helye van, aki tenni akar a programért” – mondta el az újraválasztott elnök.

bardos_csemadok_600 

Csoltkó Jenő Kassa megyéből azt a javaslatot terjesztette a közgyűlés elé, hogy azokat a pénzeket, amelyet Magyarország kormánya megítél a Felvidékre, az egyes járások kapják meg. „Mi döntsük el – polgármesterek, a történelmi egyházak, a pedagógusok, a cserkészek és természetesen a Csemadok szervezetek, hogy hol van nagyobb szükség a pénzre, támogatásra, ahol az legjobban hasznosul közösségünk javára. Az országos tanács közvetítse ezt a kérést a magyar fél felé: a támogatások elosztása igazságosabb és hatékonyabb legyen” – emelte ki beszédében.

A közgyűlés még elfogadta a Neszméri Tünde által beterjesztett programot. Ez a területi konferenciák javaslatai alapján, az elmúlt konferenciák anyagából lett összeállítva. A résztvevők nem tettek módosítási javaslatokat se, hiszen ezt minden szervezet előtte alaposan megtárgyalta és az új helyzetre való reagálások is bele lettek foglalva. A tervezetet egyhangúlag elfogadták.

„Nem volt véletlen az érsekújvári helyszín, hiszen itt alakult meg a Csemadok első alapszervezete, itt tevékenykedett Tatárik Emil, Sidó Zoltán. De nem volt véletlen a két központi molinó sem. 2021 a Nemzeti Újrakezdés Éve, ami az összmagyarságra vonatkozik, ebből adódóan ránk is. Éppen ezért nagyon örülök, hogy azok, akik eddig egymással szemben álltak, megtalálják a közös utat, szövetséget kötnek úgy a politikummal, mint a civil szférával. Kazinczy epigrammája: Jót, s jól! is határozott és egyértelmű.

Bár valószínűleg a népszámlálási adatok nem lesznek örömteliek számunkra, de a csemadokosok elhivatottak, ha törik, ha szakad, elképzeléseiket a közösség érdekében megvalósítják” – tájékoztatta portálunkat Bárdos Gyula.

forrás: ma7