Fotók és szöveg: kongresszusi küldöttek, ma7

Meghalt a király, éljen a király! 

Az MKP szeptember 19-én tartotta  VI. Országos Kongresszusát Rimaszombatban. A tét nagy volt: megszűnik-e a 23 éve alakult párt és egyesül a Szövetségen belül az Összefogással és a Most-Híddal, vagy minden marad a régiben? A Kongresszus jóváhagyta az egyesülést, 23 év után megszűnt az MKP. A Szövetség-Aliancia alakuló kongresszusa október 2-án lesz Komáromban…/ag090

Tavaly volt az előző MKP közgyűlés, akkor kapott olyan feladatot az MKP-elnökség, hogy próbálja meg a három párt egyesítését. Még augusztusban aláírtak egy szándeknyilatkozatot. De márciusban megrekedtek a tárgyalások, ekkor a Csemadok ültette le egy asztalhoz a pártokat - mondta Forró Krisztián elnöki beszámolójában. Azóta rengeteg tárgyalás volt, az MKP kérései is bekerültek az alapszabályba, többek között, hogy a tágyalási nyelv a magyar legyen.

A szept. 19-ei kongresszus dönttt arról,  hogy elfgadta az összeállított dokumentumokat, és ezzel elfogadta a közös utat, ill. egyedül akar-e tovább dolgozni az MKP. A cél a megfelelő érdekképviselet. 

Szencről Bárdos Gyula és Németh Gabriella elnökségi tagok, ill. Duray Rezső járási és helyi elnök voltak  jelen. A járásból még Gujber László és Neszméri Tünde képviselte  a Szenc-környéki MKP-tagságot.

Pákó Mária és tanítványai műsora után Cziprusz Zoltán köszöntötte a küldötteket. Majd Forró Krisztián felkérte Duray Miklóst, az MKP alapitóját, ossza meg gondolatait.

Duray Miklós szerint közérdek az egyesülés. Visszaemlékezett rá, hogy 1998-ban meg tudtuk szervezni, hogy a közérdek győzzön, most is ebben bízik.

Szili Katalin beszéde elején gratulált Bárdos Gyulának, a Csemadok újraválasztott elnökének. Majd Tamási Áront idézte: tiszta és nagy dolgokhoz, csak tiszta úton lehet elérni. Az MKP mérföldkőhöz érkezett. Ma a párt arról dönt, milyen jövőt képzel a felvidéki magyarságnak.

Szili Katalin szerint a Szövetség nem cél, hanem eszköz, hogy a felvidéki magyarság gyarapodhasson a szülőföldjén. A pártnak nem a belső viszályról kell szólnia, hanem a tartalmi politikáról.

Forró Krisztián köszönetet mondott a magyar kormánynak a Felvidékre juttatott támogatasokért. Bízik benne, hogy a jövő évben esedékes választások után is érezhetjük, hogy mi is az egységes nemzet része vagyunk. 

Információink szerint a kongresszus küldöttei elfogadták a Szövetség Alapszabályát, az alapelveket, illetve az egyesülő pártok által kötött szerződést. Ezzel elhárult az akadály az elől, hogy az MKP belépjen a Szövetségbe. A köldöttek a továbbiakban megválasztják a Szövetségbe tagozódó MKP-platform tisztviselőit. 

Az MKP-platform elnöki helyéért csak Berényi József és Gubík László maradt a ringben,  most (17:15 órakor) szavaztak a küldöttek a 2. körben .

Az Aliancia-Szövetség elnöke Forró Krisztián lesz, 13 érvénytelen szavazat mellett. Most mutatkoznak be a jelöltek az elnökségi helyekre. 9 helye van az MKP platformmal, 2 BA+TT megye, 2 NR megye, 2 BB+KE megye, + 1 hely, amelyre a megválasztott elnökségi tagok és a járási elnökök javasolhattak jelöltet, ez az úgynevezett „surranó“ pálya. 

 Az MKP-platform elnöke az eléggé kiegyensúlyozott szavazás (96/82) után Berényi József lett.

A kongresszus jóváhagyta, hogy a Szövetségben az MKP platform irányultsága nemzeti-keresztény-konzervatív.

Bárdos Gyula elnökségi tag lett, Neszméri Tünde Alapszabály felügyelő bizottsági tag. Sajnos, Klenovics Gábor nem jutott be az ellenőrző bizottságba, holott végzettsége és politikai gyakorlata erre alkalmassá tette. 

 A sokszínű Szövetség – Aliancia gyűjtőpártot 19 fős országos elnökség vezeti majd, melynek összetétele nagy valószínűséggel a következő lesz:

- MKP platform (9 fő):   Forró Krisztián, Berényi József, Bárdos Gyula, Farkas Iván, Cziprusz Zoltán, Furik  Csaba, Viola Miklós, Őry Péter, Beke Beáta

- Most-Híd platform (5 fő):   Solymos László, Agócs Attila, Rigó Konrád, Tóth Marián

- Összefogás platform (4 fő):     Mózes Szabolcs, Orosz Örs, Nagy József, Bauer Ildikó

- – – – – – – – – – – – – – – - 

A Magyar Közösség Pártja politikai nyilatkozata:

Mindenekelőtt köszönetet mondunk a mintegy tízezres tagságunknak és
mindazoknak, akik szavazatukkal segítettek bennünket és a legnehezebb
időszakokban is kitartottak mellettünk. Bízunk abban, hogy a jövőben is
hűek maradnak platformunkhoz.

Az 1998-ban megalakult egységpártot, a Magyar Koalíció Pártját, a kor
kihívásai hozták létre, a magyar érdekképviselet parlamenti szintű
jelenlétének szükségessége. Ma is hasonló a helyzet, széles merítésű,
ideológiailag sokszínű gyűjtőpárt alapjait tettük le.

Az MKP-ban, megalakulásától napjainkig, több politikus-generáció nőtt
fel. Különböző helyeken, különböző tisztségekben bizonyították
rátermettségüket és hűségüket. Helytálltak polgármesterként, helyi,
megyei és állami tisztviselőként, szakemberként.

Az MKP több mint tíz éven keresztül meghatározó parlamenti pártként
tevékenykedett Szlovákiában a magyar közösség politikai képviselete
érdekében. Az akkor még Magyar Koalíció Pártja nélkül nem sikerült volna
Szlovákia gyors csatlakozása az Európai Unióhoz, a NATO-hoz. Az MKP-t
reformpártként tartotta nyilván a közvélemény, amely mindig támogatta a
társadalom fejlődése szempontjából szükséges és hasznos döntéseket, és a
magyarság megmaradása területén is jelentős előrelépést tudott
kieszközölni és átültetni. Az egyik legnagyobb eredménye a Selye János
Egyetem létrehozása és megőrzése, de kormányzása alatt jelentős
mértékben pótlásra került a korábbi időszakban tapasztalt beruházási
hiány is a déli és keleti térségben.

A Szövetség létrejötte igazolja, hogy a 2007-es és 2009-es történések,
amelyek a pártszakadáshoz és az egyre mélyülő és terhesebbé való
megosztottsághoz vezettek, tévútnak bizonyultak. Mindenfajta szakadás
csak gyengíti az erőnket. Azt is bátran kimondhatjuk, hogy elpazaroltunk
12 évet. Az erőforrásainkat jelentős mértékben lekötötte az egymással
szembeni harc, a meddő versenyfutás ahelyett, hogy az érdekeinket
próbáltuk volna átültetni. A felvidéki magyar közösség elsődlegesen nem
azt várja tőlünk, hogy egymást győzzük le, hanem azt, hogy kivívjuk a
közösségünket megillető helyet és megítélést Szlovákiában.

A Magyar Közösség Pártja, amely 2013-ban vette fel az új nevet,
platformként azon lesz, hogy az általunk képviselt értékek és program
tovább éljen a Szövetségen belül, és ezért mindent meg fogunk tenni
helyi, regionális, országos és uniós szinten egyaránt!

Az MKP önálló pártként ma megszűnt létezni, de az eszmeisége
platformunk, tagjaink, tisztviselőink és támogatóink által tovább él, és
az eddigi céljainkból a jövőben sem engedünk! A célunk továbbra is
közösségünk megmaradása és gyarapodása, a dél- és kelet-szlovákiai
régiók felkarolása, az infrastruktúra fejlesztése, a szülőföldön való
méltó megélhetés, biztonság és tervezhető jövő megalapozása. Továbbá a
közösségünket sújtó jogi, intézményi és anyagi diszkrimináció
megszüntetése.

Minden felvidéki magyar számára megoldást, kiutat és jövőképet kínálunk.
Fenntartva szilárd elkötelezettségünket nemzetünk irányába. Megtartva
keresztény hitünket, erkölcsi tartásunkat, konzervatív értékrendünket,
hagyományainkat, nemzeti identitásunkat, szellemi örökségünket és magyar
kultúránkat.

a Magyar Közösség Pártja VI. kongresszusa,
Rimaszombat, 2021. szeptember 19.

Az MKP VI. Országos Kongresszusa