Foto: ASz, OM

Az Egyházi Férfiénekkar két tagjának – Agárdy Gábornak és Botta Gézának hetvenedik születésnapját ünnepelte a Rozmaring vendéglőben. Kivételesen jelen voltak az ünnepeltek nejei is, akik kétséget kizáróan „besegítettek“ párjaiknak , hogy ezt a kort megérhették. Mint mindig, most is az énekesek kitettek magukért, danolásztak velük még az udvaron ott lévő más vendégek is. /asz076


Hetvenkedők - Gábor és Géza