Június 23-án, már könnyített körülmények között, megtartotta a szenci Önkormányzat a nyári szünet előtti összejövetelét. A testület a kultúrház mozitermében tanácskozott, mert itt be lehetett tartani az egymástól való előírt távolságot. A program adott volt, hiszen napok-hetek óta fenn volt a város honlapján...

A délelőtti programot – sajna – nem tudtam figyelemmel kisérni (mint utóbb kiderült, nincs mit sajnálni). Több programpont lekerült a napirendről.  De délután – hála az internetnek - úgy 14.30-tól online figyeltem az eseményeket. Két és fél órán át a telekeladások körül ment a fölösleges vita, mert a „három grácia“ futtatta magát. A cél valószínű az volt mint eddig is: mindegy, hogy mit mondunk, csak az a fontos, hogy látszólag a szenciekért tegyük.

Az volt az érzésem, hogy a „gráciák“ egy másik Szenc városában, vagy felette élnek. Ez világos volt a retorikából, ahol a „mi“ meg „ti“ (önök) retorika volt a meghatározó. Egyszer sem hangzott el a „közösen“ kellene valamit csinálni, csak a múltban kotorásztak, természetesen minden hibát az előző Önkormányzatok nyakába varrtak. Mintha nem egy várost képviseltek volna, hanem egy felette való valamiből szólogattak be a vitába, felmérésem szerint úgy 60 %-ban – a semmiről. Mintha egy másik város képviselői lettek volna, akiknek az lett volna a dolguk, hogy minél rosszabb színben tüntessék fel Szenc városát.

Nem fogom részletezni, a felvétel megtekinthető a www.zastupitelstvo.sk honlapon  (úgy 6-7 nappal az esemény után már ott van az archívban) – mindenki vonja le a tanulságot, hogy hogyan nem szabad majd pár év múlva szavazni.

Majd a szenci hulladéktároló került programra, ez úgy 17 óra előtt lehetett. A lakosok egy szűkebb csoportja – úgy 8-10 ember – kifogásolta a hulladékgazdálkodás mibenlétét, beleértve a sokszor kényelmetlen bűzt is, amit városunkban esténként, de néha délelőtt is érezni lehet. Mivel a biogáz állomás már évek óta nem üzemel, ezt csak a hulladéktároló produkálhatja.

A „gráciák“ – mivel nem régebbi szenciek – nem ismerhetik a hulladéklerakat „történelmét“, tehát hozzászólásaik nagyrészt légből kapottak volta a realitások figyelembevétele nélkül. Arról volt szó, hogy szabad-e a mostani lerakatot szélesíteni – kibővíteni.

Ha objektív híradást akarunk adni, akkor meg kell hallgatni a www.zastupitelstvo.sk honlapot.

Egy azonban biztos: így nem érünk el semmit! A hulladéklerakat regionális hatáskörbe tartozik és az illetékes minisztérium irányítja. A város legfeljebb véleményezhet valamit – a minisztérium végrehajtási kötelezettsége nélkül.

Nos, egy néhány dologban azonban meg kellene egyezni és néhány fontos kérdést megválaszolni:

- a szenci lakosok osztályozott és más hulladékát valahol el kell helyezni

- ezt lehetőleg a lehető legalacsonyabb költségek mellett

- nem biztos, hogy 55 más településnek Szencre kell hordania a hulladékát

- a bűz nem kitaláció, százak érzik, főleg esténként

- a tárolás nem mehet a lakosság egészségének kárára (talajvíz, levegő, környezet)

- mi a garancia, hogy az AVE vállalat eddig is és majd ezután is szakszerűen tárolja a hulladékot.

A polgárok egy csoporrtja véleménynyilvánítási akcióba kezdett, amit meg is hirdettek a városban széthordott röplapokon. Az elsőn – június 23-án 20:00-kor a volt téglagyári lakótelepen – ezen mint tudósító én is részt vettem, ahol vázoltam a fenti kérdéseket és mint Téglagyár-utcai lakos tanácsoltam, hogy a kompetenseket kell elsősorban megszólítani (AVE, Környezetvédelmi Minisztérium, Regionális Egészségvédelmi Hivatal, stb.). A képviselők közül Ján Maglocký volt jelen.

skladka-tehelna

Szenc városa csak besegíthet az ügyintézésbe, mert nincs ebben illetékessége. Legfeljebb a helyi hulladékelszállítási-illeték megállapításánál lehet aktív. Miután a szervezők kiosztották a véleményük leiratát, a mintegy 20-25 összegyűlt lakos aláírásával támogathatta, ill. e-mail címének megadásával kérhette a vélemény elektronikus továbbítását.

Semmi rendhagyó nem történt, inkább egy beszélgetésnek lehetne nevezni. Mintegy fél óra után az összegyűltek békésen szétszéledtek. A további városi találkozók más-más helyszíneken vasárnapig tartanak az esti órákban.

                                                                                                                                 Agárdy Gábor 

U.I.: Kérdéseket kaptam, hogy kik a „gráciák“. Ha majd visszanézik a felvételt, kiderül. :-)