Foto: Duray Rezső 

Az enyészeté lett egy további darabja a szenci történelemnek? Reméljük, hogy csak tetőcsere!

 

Ma, november 19-én megsemmisülni látszik a Collegium Oeconomicum, a monarchia első magasfokú gazdasági tanintézetének egyik épülete? Bontják a Stift épületét? Mi már semmit sem tudunk tisztelni és becsülni? Vagy ellenkezőleg: csak tetőcsere?

Igen, pályázati pénzekből (is) tetőcsere, egy időre megnyugodhatunk! 

 Anno 1764:
„ Fölséges császárné és koronás királyné asszonyunk, Mária Therézia behozta Szempczre Tisztelendő Pater Piaristákat, az kiknek nagyméltóságú galántai és fraknói Gróf Esterházy Ferencz magyarországi udvari kanczellárius, kegyelmes földes urunk eő Exczellencziája, nem csak maga itt levő kastélyát ezen pater Piaristáknak lakásul örökösen adta, de az uraság kertyit is oda engedte, és ott szerzetet is fundált eő Exczellencziája. Ezen szenczi királyi Collegiumba Húsz Magyar országbéli iffjakat béhelyeztetett az Fölséges királyné asszonyunk és azokat egyenlő formán ruházza és tartja is ő fölsége. Mely iffiak Arithmetikát, Oeconomiát, Geometriát, Architekturát, Szép írást és Stilisztikát német nyelven tanulnak, és Istennek segítségével jó elő mennek a tanulásban. Kis iskolát is tanitják ezen Pater Piaristák, de mivel erre még alkalmas helyek nincsen, tehát csak negyedik oskoláig tanittanak. Adgya a Fölséges úr Isten, hogy ezen dolog nemcsak ezen szegény városnak, de az egész országnak is hasznára forduljon.” 

Bontják a szenci Stiftet