Frissítve!
A szenci temetőben áll Nemes Poór László és neje sírboltja. Mindketten gazdag mecénásai voltak a szenci katolikus közösségnek. Annak idején a múlt század tizes-huszas éveiben sok mindent ajándékoztak az egyháznak, többek között felépítették a régi ravatalozót, a temető körüli kovácsoltvas kerítést és a temetői kápolnájukat-sírboltjukat is. ../ag081

Ez az épület már évtizedek óta állt javítás nélkül, kikezdte az idő vasfoga. A javítást a Poór Polgári Társulás kezdeményezte és finanszírozza. Ing. Ľubomír Poór a társulás elnökének információi szerint lehet, hogy még a 2020-as évben befejeződnek a javítások, maximum a jövő félévig tarthatnának. A most elkezdődött javítás szerinte kb. 30 ezer €-ba fog kerülni. Reméljük, hogy így egy újabb szenci családi emlék és egyházi célzatú épület menekül meg az enyészettől. A polgári társulásról az oz.poor.sk weboldalon lehet tájékozódni.

 

 

Nemes Poór László és neje kápolnájának javítása: