A törvényi rendelkezések március 16-ától 6:00-tól lépnek érvénybe:…/ag 020

Az új koronavírus COVID-19 terjedésének megelőzése érdekében hozott városi rendelkezések

- A városi buszközlekedés 2020. március 17-től az intézkedés visszavonásáig szünetel.

- A városháza épületébe, valamint a városi intézmények épületeibe csak védőmaszkban, vagy

azt helyettesítő segédeszközt (kendő, stb.) viselve lehet belépni.

- Az iskolák zárva tartanak mindaddig, amíg azt a Szlovák Köztársaság Kormánya vissza nem

vonja.

- A város középületeinek és a közterületen található játszóterek fertőtlenítése megtörtént. A

fertőtlenítést szükség szerint megismételjük.

- A Szenci Városháza, az iktató kivételével, visszavonásig zárva tart. Városunk lakosságát arra

kérjük, hogy a városháza hivatalaival telefonon és interneten kommunikáljanak. Az iktatóban

csak indokolt egyedi esetben nyújtsanak be beadványokat. A városháza épületébe történő

belépést az informátorok szabályozzák és azt csak védőmaszk, vagy az azt helyettesítő

(kendő, stb.) segédeszköz használata esetén engedélyezik.

- A Napfényes Tavak (Slnečné jazerá) déli oldalán, ahol nyáron a borfesztivál kioszkjai

találhatók, vételezhetnek ivóvizet azok, többségükben hajléktalanok, akiknek nincs más

hozzáférésük az ivóvízhez.

- Ha tudnak a környezetükben valakiről, főleg idős, magányosan élő emberről, aki segítségre

szorul, kérjük jelentsék be Szenc Város Szociális Osztályának. Elérhetőségek:

locziovag@senec.sk , mobil: 0911 187 178

- Városunk olyan önkéntesek adatabázisát készíti, akik szükség esetén segítséget tudnak

nyújtani a városban előadódható váratlan helyzetekben. Arra kérjük az önkénteseket, hogy

jelentkezzenek Szenc Város Szociális Osztályán. Elérhetőség: locziovag@senec.sk

- Azok a nyugdíjasok, akik kérik az étel házhozszállítását, igényüket e hét folyamán (március 16.

– 20.) jelentsék be. A házhozszállítás díja 33 cent/nap, melyet a kliens fedez. Arra kérjük

önöket, hogy a befizetéseket elektronikus úton, számláról számlára történő banki átutalással

bonyolítsák le. A kosztosok a bankszámla számát az ebédhordójukban találják meg, de

közzétesszük a város weboldalán is.

- A szállítási szolgálat (ún. szociális taxi) gépkocsija korlátozott mértékben továbbra is

rendelkezésre áll. A szolgáltatás igényét egy nappal előbb kérjük bejelenteni Szenc Város

Szociális Osztályán. Elérhetőség: banicovam@senec.sk , 02/2020 5145.

- A hulladéklerakó udvar (Zberný dvor) 2020. március 17-től zárva tart. A biohulladékot (fű,

faágak, stb.) a lakóház közelében kérjük lerakni. Az elszállítást telefonon lehet igényelni

a városi köztisztasági hivatalnál (Útvar zelene, údržby a čistenia mesta Senec). Elérhetőségek:

0911 053 634, mail: kolozsvariovav@senec.sk , odpady@senec.sk

- Amint megérkeznek városunkba a védőmaszkok, azonnal megkezdjük a kiosztásukat.

Elsőként a legveszélyeztetettebb korosztály, az idős emberek kapnak védőmaszkot, tehát

a kiosztás a legidősebbektől indul.

- Szenc Városa felfüggesztette a városi bizottságok ülésit és a soron következő

képviselőtestületi ülést is bizonytalan időre elhalasztotta. Az új időpontokat időben

közzétesszük.