Szenc város Önkormánzata elküldte szerkesztőségünknek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleményét…

- – – – – – – – – – – – – – – -
Szenc Város Önkormányzata
Szenc

BGA/8603/2019

Tisztelt Kedvezményezettek és Támogatást igénylők!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton felhívja a szíves figyelmüket arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet figyelembevételével, a Kormány által április 5-én kihirdetett, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § (1) bekezdése alapján az Alapkezelővel - vagy annak feladat-ellátás szerinti valamely jogelődjével - létrejött, a veszélyhelyzet kihirdetése napján, azaz 2020. március 11-én megvalósítási időszakban lévő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje - a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.

A Rendelet alapján bekövetkező változások miatt ezért nem szükséges a támogatott tevékenység megvalósítási időtartamának vagy beszámolási határidejének hosszabbítására vonatkozóan módosítási kérelmet benyújtaniuk. A támogatott tevékenységet érintő egyéb változással kapcsolatban lehetőség van módosítási kérelem benyújtására. A fentiek alapján módosult határidőkről, valamint a további teendőkről a veszélyhelyzet megszűnését követően nyújtunk további tájékoztatást.

Felhívjuk továbbá a támogatási igényt (pályázat, támogatási kérelem) benyújtók szíves figyelmét, hogy a Rendelet 18. § (2) bekezdése alapján az Alapkezelővel ezt követően, a veszélyhelyzet időtartama alatt létrejövő támogatási jogviszony esetén a megvalósítási időszak és a beszámolási határidő a fent leírtakhoz hasonló módon, legalább a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig meghosszabbodik.

Bármilyen kérdés merülne fel, kérjük, jelezzék!

Üdvözlettel,

Menyhárt Nikolett - szakmai referens

Délvidéki, hazai és diaszpóra egyedi támogatások osztálya
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.
Tel.: 06 179 52 267
E-mail: nikolett.menyhart@bgazrt.hu