Foto: Agárdy Gábor, Gimi

Alapiskolánk a szokásos iskolaudvari rövid ünnepi tanévnyitóval kezdte a 2017/18-as iskolaévet, amelyben 211 tanulót fog oktatni 16 pedagógus. A 26 beiratott elsősből négyen kértek halasztást, így 22 elsős kezdi meg az iskolaévet…/ag091

Matus Mónika igazgató-asszony bemutatta az új pedagógusokat és egyet kért a gyerkőcöktől: hogy kedvesek legyenek egymáshoz, a pedagógusokhoz és a szülőkhöz. Majd Németh Gabriella Pozsony-megye alelnöke szólt az egybegyűltekhez.

A Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskolában ebben az iskolaévben a nappali tagozaton 95 tanuló lépte át a tanítási intézmény küszöbét, és 33-an az esti tagozaton fognak tanulni. Kettő gimnáziumi, három vállalkozós és hat óvónőképzős osztályunk lesz. Ebben a tanévben indítjuk a logisztika szakot, ezt  hat tanuló választotta.

Mgr. Kontár Zsuzsanna, az iskola igazgatója a következő szavakkal nyitotta meg a 2017/18-as tanítási évet:

„Kedves Kollégák, ti vagytok a ház tervezői, a tudás házáé. Nagy teher nehezül rátok, hiszen felelőssek vagytok az egész oktatási –nevelői folyamatért , amely gyorsan változik, mint az egész társadalom. Már Csehov is azt állította, hogy „Arra kell törekednünk, hogy ma mindenki többet tudjon és ismerjen, mint amennyit tudott és ismert az édesapja“. A társadalom gyorsan változik, nem áll meg, nem vár, ezért az iskoláknak is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. Az iskola feladata az is, hogy megtanítsa a diákot arra, hogyan jusson új információkhoz, új dolgokkal ismerkedjen meg, és megmutassa, miért fontos a tudás. Megtalálni a helyes motivációt és aktivitásra serkenteni a tizenéveseket nem könnyű, de szükséges. A modern iskola tanára nem utasít, tilt és büntet állandóan, hanem útmutató, aki vezeti a diákot és feltárja előtte a lehetőségeket és azt, hogy milyen irányba haladhat.“

Tanévnyitó az alapiskolában és a Gimiben