Foto: Vysztavel Csaba 

A Múzeumban január 18-án bemutatták Strešňák Gábor, Peter Fedor és kollektívájuk új tankönyvét „ Szenc – A síkságtól a dombtetőig – Regionális nevelés“ címen, amelynek a régió természetrajzát tárgyaló első kötetete 2015-ben jelent meg. A tankönyvsorozat most kiadott kötete a szenci régió történelmét két kötetben tárgyaló rész első kötete, amelyet szlovák és magyar nyelven adtak ki …/ag003

A tankönysorozat még egy könyvvel, a régió történelmének második kötetével fog kiegészülni. A bemutatón részt vett Pavol Frešo megyeelnök, Németh Gabriella megyei alelnök, Martin Berta megyei alelnök, Karol Kvál polgármester, Dušan Badinský alpolgármester, Jarmila Répássyová hivatalvezető, Pomichal István megyei képviselő, a  helyi képviselőtestület tagjai és más vendégek is. A könyvet Radoslav Ragač, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri szekciójának vezérigazgatója méltatta. A bemutató záróakkordjaként polgármesterünk átadta a szerzőknek és társszerzőknek és más közreműködőknek a város emlékplakettjét és köszönőlevelét.

Regionális tankönyvbemutató