Foto: Duray Rezső

 Évről évre többen és többen vesznek részt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából meghirdetett máriatali zarándoklaton. Az autóbuszok és a személyautók számából is kiindulva idén is nagyon sok hívő látogatott el a Kis-Kárpátok nyugati nyúlványainál fekvő ősi kegyhelyre…/dr 106

A szentmisét ideiglenes jelleggel – átépítés miatt - a templom mellett mutatták be. Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Az ünnepi szentmise főcelebránsa  és szónoka Fazekas Zoltán Márton csornai premontrei apát volt,  aki beszédében többek között utalt a mártírhalált halt Esterházy Jánosra és Márton Áron erdélyi katolikus püspökre. A szentmise szokásosan a himnuszok és a Szózat eléneklésével ért véget.

Remény-zarándoklat Máriatalba: