Foto: Görföl Jenő

A negyvennyolcadik Szenci Molnár Albert Napok keretében megrendezett templomi hangverseny alkalmából, amelyet Lelovics Katalin galántai származású, Münchenben élő orgonaművész adott a jókai református templomban, orgonaszentelésre került sor…/gj 112

A jókai hívek régi vágya és akarata teljesült az új orgona átadásával, mondta a Kiss Tibor helyi lelkésszel közösen szolgálatot tevő  Nt. Somogyi Alfréd, Pozsony megye református esperese. Az orgona építője Hamerlik Rudolf mérnök. Az ünnepi istentisztelet és hangverseny után Molnár Rudolf a helyi református keresztyén gyülekezet és a  Pozsonyi Református Egyházmegye gondnoka köszöntötte negyvenedik születésnapja és jókai szolgálatának  tizenötödik évfordulója alkalmából Nt. Kiss Tibor  helyi lelkipásztort.

Orgonaszentelés Jókán