Testvérvárosunkból, Kőszegről kaptuk a hírt, hogy hallották a Kossuth Rádióban azt az interjút , amelyben Alapiskolánk igazgatónője Matus Mónika (és még mások is) helytelenítette a szlovákiai magyar nyelvű oktatás kerettantervét, mert ellehetetleníti a minőségi magyar oktatást, pl. magyar történelemből is. Mivel ez diákjainkat nemcsak Szencen érinti, megkértük az igazgató-asszonyt egy szakmai hozzászólásra, amit megkaptunk és köszönettel nyugtázva közreadunk honlapunkon…/ag030


A rasszizmus és a xenofóbia elleni harc jegyében a történelem órák számát fel szeretné emelni egyről kettőre az oktatásügyi minisztérium, de a történelem tantárgy tartalmi módosítása nélkül, csak módszertani és forráselemzési bővítéssel, miközben ezt az emelést a választható órák számából szeretnék levonni. 

Eebben az esetben 6.,7. és 8. évfolyamban nullára csökkene a magyar iskolákban a választható órák száma, megszűnne a kétszintű iskolamodell (állami és iskolai művelődési program). A szlovák iskolákban a választható óraszámból 4 helyett 3 maradna, tehát számukra nem releváns az emelés az iskolai művelődési program létrehozása szempontjából.

Így is nagyon kevés az 2-1-1-1-2 választható óra évfolyamonként heti lebontásban a magyar iskolákban önálló művelődési program létrehozására, azonban ha egy sem marad, és a történelmet állami tanterv szerint kell tanítani, akkor már semmilyen lehetőség nem lesz a magyar történelem oktatására, nemhogy a helytörténet bevezetésére. Ezért (is) nagyon fontos lenne önálló magyar kerettanterv és önálló magyar oktatási-művelődési program létrehozása  a magyar iskolák számára! Még tárgyalások folynak a minisztériummal, az első tárgyaláson én részt vettem, most már a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség delegált tárgyalópartnerein is múlik a végeredmény.

Tisztelettel:

Matus Mónika, az Alapiskola igazgatója

link a rádióinterjúra:
https://zsamszencziho.edupage.org/files/HN_-_Marc28RegionNevMatusSzenc.mp3