Foto: Neszméri Tünde, Agárdy Gábor

Lehettünk volna többen is azon az érdekes előadáson és könyvbemutatón, amelyet PhD. Gaucsík István a Múzeumban  tartott Tarján Ödönről, a két világháború közti kisebbségi magyar politikusról…/ag 103  

A történet azért is érdekes, mert zsidó származása mellett mindig is magyarnak vallotta magát, olyannak, aki a magyar kultúrán nevelkedett. Losonci mérnökként, gyáriparosként és bankárként (meg magas funkciójú szabadkőművesként)  sokat tett az akkori I. világháború utáni magyarságért. A gazdasági világválság után exisztenciális problémákkal küzdött, majd a II. világháború után felélesztette a szabadkőműves budapesti páholyt. 1946-ban  tragikusan hunyt el, beleesett lakása liftaknájába (?).

A könyvet , Gaucsík István bevezetőjével „Az állameszme kritikusa“ címmel helyben meg is lehetett vásárolni.

Tarján Ödön és kora - Gaucsík István előadása