Az MKP Szenci Alapszervezete tartotta évzáró összejövetelét és lakossági fórumát, amelynek vendége volt Menyhárt József, az MKP országos elnöke…/ag007

Az éves beszámolót a számos eseményről Duray Rezső a helyi szervezet elnöke tartotta, majd a novemberben esedékes megyei választásokról Bárdos Gyula az Országos Elnökség tagja adott tájékoztatót. A pozsony-megyei történésekről Németh Gabriella alispán-asszony számolt be, miután következett a vita. Ennek keretében Menyhárt József elnök úr válaszolt a feltett kérdésekre és egy könyvcsomaggal gratulált Botta Gézának, aki megnyerte az MKP Központi Irodájának rejtvényversenyét. Utána Németh Gabriella tájékoztatta a jelenlévőket a helyi szervezet gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről. Végezetül pedig Duray Rezső egy kis frissítőre hívta meg a jelenlévőket.

MKP évzáró és lakossági fórum