Foto: Duray Zoltán 

Nem egész egy héttel a miniszterelnök látogatása után ismét magasrangú politikust látott vendégül városunk két gimnáziuma, a szlovák tanítási nyelvű Anton Bernolák Gimnázium és a magyar tanítási nyelvű Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola …/dr 039

Solymos László miniszter látogatásának célja az ifjuság környezetvédelemre való érzékenységének javítását célzó előadás volt. A miniszter úr találkozott Jozef Radzo és Kontár Zsuzsanna iskola igazgatókkal és munkatársaikkal. A fenntartó képviseletében Németh Gabriella, MKP Pozsony-megye alelnöke, Gujber László, MKP megyei képviselő és Roman Csabay az oktatási fősztály vezetője, a város képviseletében Karol Kvál polgármester fogadta a magasrangú vendéget. Az előadást megelöző sokszemközti találkozón először az iskolák képviselői tájékoztatták a vendéget azokról a projektekről, amelyekbe mindkét iskola a környezetvédelem terén bekapcsolódik, pl. az Ekotop film - Envirofilm rendezvényeit, melyben Pozsony-megye is minden évben aktív szerepet vállal, vagy pl. a Zöld iskola című projektet, amely a szelektív hulladékgyűjtés,az újrahasznosítás és a környezetvédelem fontosságára hívja fel a diákok figyelmét. Ezután Pozsony-megye nevében Németh Gabriella ismertette azokat az erőfeszítéseket és terveket, amelyeket a megye a természet, az ivóvíz és a levegő védelme, szennyezésének visszaszorítására, mérséklésére kifejt. Az alelnök asszony kérte a miniszter úr segítségét a Szenc városát több éve irritáló elviselhetetlen bűz okozójának megállapításhoz és a légszennyezés mielőbbi megszüntetéséhez. A négyszemközti megbeszélésen többek között érintették a Pozsony-Vereknye-i toxikus hulladéklerakat felszámolására irányuló intézkedéseket, minek kapcsán a miniszter úr elmondta, hogy a szanálás megvalósítására már kiírták a pályázatot, annak lefolytatása és sikeres befejezése után sor kerül a hulladéklerakat likvidálására. További téma volt a Duna-Menti Nemzeti Park  Pozsony-megye által kezdeményezett létrehozása, amelyhez Pozsony-megye megkapta a Szlovák Tudomyányos Akadémia teljes körű támogatását, valamint Pozsony városrészeinek és több vidéki település önkormányzatának támogatását is. Az alelnök asszony felhívta a miniszter úr figyelmét, hogy a nemzeti park létrehozására megvan a  közös akarat, most már csak a nemzeti parkok finanszírozásáról szóló törvény módosítására van szükség, amihez kérte a miniszter úr közbenjárását. Az előadás után a miniszter úr megtekintette a Közös Igazgatású Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola épületét is, majd rövid beszélgetés után elköszönt.

Miniszteri látogatás a Gimiben