Foto:  Duray Rezső

Kisboldogasszony  ünnepe alakalmából szeptember 9-én (szombaton) 18:00 órai kezdettel szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon, amelynek főcelebránsa Snell György püspök volt Budapestről… /dr 095

A szentmisét követően szentségi körmenet volt végig az egész falun majd a templomban a szentségi áldás és a himnuszok eléneklése után  volt az ereklyetisztelet. A szent ereklye azokat a véres könnyeket tartalmazza, amelyek 1703. június 19. és 23-a között a Mária kegykép könnyezését követően lettek felfogva a Győrtől Nagyszombatig egész Bécsig érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében. 

Kisboldogasszony-főbúcsú Bacsfa-Szentantalon