Foto: Duray Zoltán

 A Budapesti Belvárosi Plébániatemplomban bemutatott engesztelő szentmisét követően idén március 12-én, vasárnap emlékeztek Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikusra a pesti lakása színhelyén, a Szép utcában…/dr022

A bronz emléktáblánál, amely Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása, az ünnepi szónok Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke volt, mert Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke megbetegedése miatt nem tudott eljönni az ünnepségre.

Az emlékünnepség az emléktáblánál a koszorúzással folytatódott ahol járásunk lakói nevében Duray Rezső helyezett el koszorút.

A Pesti Megyeháza dísztermében került sor hagyományok szerint az Esterházy Emlékplakett és elismerő oklevél átadására.  Ebben az évben az egyik kitüntetett Boráros Imre színművész volt, akit Csáky Pál európai parlamenti képviselő méltatott.

A díjátadások után Siposhegyi Péter: Hantjával sem takar – János passio című Boráros Imre számára írt, Esterházy Jánosnak emléket állító monodrámáját láthattuk. A művész megrendítő előadását hosszan tartó vastapssal, felállva köszönte meg a közönség. 

Esterházy Jánosra emlékeztek Budapesten