Foto: Vysztavel Csaba

A 2017-es év utolsó múzeumi előadóestjét tartotta meg Dr. Bukovszky László történész, kisebbségi kormánybiztos „A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója” címmel 2017. december 7-én 19.00 órai kezdettel…/vcs138 

A felvidéki magyarság hontalanságának éveire kiterjedő tragikus eseménysorozatát – a Cseh-
és Morvaországi deportálásokat, a reszlovakizációt, valamint a magyarországra való kényszerű
áttelepítést (lakosságcserét) – dokumentáló magyar és a szlovák historiográfia teljesen
megfeledkezett a felvidéki magyarok belső ellenállásának témájáról, annak ellenére, hogy
1945 tavaszától nyomon követhető a szervezett, vagy spontán illegális csoportosulások
kisebbségvédelmi szerepe.
Dr. Bukovszky László előadása az azonos című hiánypótló publikációját ismertette.

budapesti Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet
együttműködésének eredményeként megszületett kötetének az volta a célja, hogy a kutatás mai
állása szerint a lehető legteljesebb módon bemutassa a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus
Népi Szövetségnek mint földalatti szervezetnek a szlovákiai magyar közösség érdekében
kifejtett jogvédő tevékenységét, leírja a köré szerveződött értelmiségiek kiállását, az
1949-es koncepciós per előzményeit, a vizsgálat lefolyását és magát a megtorlást. A szerző
nem titkolt célja, hogy a hallgatás évei leghangosabb csoportjának dokumentálásán keresztül
bevésődjön a köztudatba, hogy 1945 és 1948 között igenis létezett széles körű, szervezett
ellenállás a csehszlovák kormány sovén politikája ellen. 

Mi, Szenciek, nem is sejtettük, hogy ebben az ellenállásban nagy szerepet vállalt Harsányi Gyula, szenci prelátus-kanonok és Koller Gyula esperes is. 

Bukovszky László előadása a múzeumben