Foto: Agárdy Gábor

Fazekas László református püspök ünnepi beszédével kezdődtek a XLVIII.Szenczi Molnár Albert-Napok a késő-középkori polihisztor, tudós, teológus és nyelvész szenci szobránál. A megnyitót koszorúzás követte, ahol a diplomáciai testületek, egyházak, iskolák és más intézmények, de magánszemélyek is elhelyezték a megemlékezés koszorúit…/ag 105

A Kultúrházban folytatódott a nyitóünnepség, mégpedig a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának műsorával „Az Úr énnékem őriző pásztorom“ címmel, amelyet Józsa Mónika, Stauróczky  Balázs és Szűcs Dániel vezényelt Ternóczky István orgonakiséretével. Az énekkar legidősebb tagja a szenci Lancz Pali bácsi, aki már a szenci Csemadok Napsugár-énekkarában az 1970-es években is énekelt. A hangverseny után pedig a Labirintusban „Az aranykor vége“ című Kanyó Ervin szabadkai grafikuisművész által kiállított műveket tekintette meg a közönség. Majd egy kis frissítővel kínálták meg a megjelenteket. 

A XLVIII.Szenczi Molnár Albert-Napok nyitórendezvénye: