Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2015. október 17-én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A révkomáromi megemlékezés részét képezte a Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza emeleti szárnyának átadása, egy emlékfa közös elültetése a Tiszti Pavilon udvarán és a díjátadással egybekötött ünnepi ülés a Selye János Egyetem Konferencia-központjában.../szmpsz

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége ezen ünnepség keretén belül díszoklevelet és emlékérmét adományozott az SZMPSZ Területei Választmányainak (köztük a Pozsony-Szenc Területi Választmánynak is) és az együttműködő és támogató szervezeteknek. Emlékplakettet magánszemélyeknek adományozott, mégpedig azon pedagógusoknak, akik a szövetségen belül a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztését segítették országosan kiemelkedő, aktív szakmai tevékenységükkel az elmúlt negyedszázad alatt.

Szenc városához kötődően a következő személyek részesültek ezen megtiszteltetésben:

Csuka Mária: nyugalmazott pedagógus, a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola egykori pedagógusa. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének egyik alapítótagja volt. Termékeny szakmai életében az SZMPSZ Országos Választmányi tagjaként és az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának tagjaként is tevékenykedett. Több szakmai előadás szervezője és előadója volt, tankönyvek és segédanyagok szerzőjeként is ismert. 

In Memoriam Kovács Péter: néhai pedagógus, a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola egykori igazgatója. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének egyik alapítótagja volt. Termékeny szakmai életében az SZMPSZ Országos Választmányi tagjaként tevékenykedett és az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának elnöki posztját is betöltötte. Több szakmai előadás szervezője és előadója is volt.

Morvay Katalin: szenci lakos, aki jelenleg a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnökségének és Országos Választmányának tagja; a Szlovákiai Magyar Pedagógusok egyik szakmai társulatának – az Iskolavezetők Társulatának és az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának elnöke. Számos szakmai előadás és tanulmányi kirándulás szervezője, konferenciák, szakmai képzések előadója.

Orbán János: a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola nyugalmazott pedagógusa. Aktív szakmai éveiben az SZMPSZ Országos Választmányi tagjaként és az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának elnökeként is tevékenykedett. Több szakmai előadás szervezője is volt.

Takács Erika: nyugalmazott pedagógus, a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola egykori igazgatónője. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének egyik alapítótagja. Aktív szakmai éveiben az SZMPSZ Országos Választmányi tagjaként és az egyetemekkel való kapcsolattartás területén is tevékenykedett. Több szakmai előadás szervezője és előadója is volt.

Szabó Edit: a Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc óvodapedagógusa, aki egykor az intézményben az igazgatói posztot töltötte be. Óvodapedagógusi tevékenysége a szenci Közös Igazgatású Iskola óvodapedagógia –és nevelői szak pedagógiát oktató tanára és a Selye János Egyetem Óvó-és Tanítóképző Tanszékének adjunktusa. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának tagja; az  Óvodapedagógusok Országos Társulásának alapítótagja és napjainkig aktív tagja; az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának alelnöke, illetve egyik alapszervezetének a Szenc Régió Óvodapedagógiai Társulatának elnöke. Számos tudományos és szakmai publikáció szerzője, társszerzője, illetve recenzense; nemzetközi és hazai tudományos projektek megoldója; évente több nemzetközi és hazai tudományos és szakmai konferencia előadója; szakmai képzések programjainak kidolgozója, szakfelelőse, valamint vezetője; szakmai (attesztációs) vizsgabizottságok elnöke az óvodapedagógia szakterületén belül, amelyre Szlovákia Köztársasági elnöke nevezte ki.

 Az ünnepségen részt vettek az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmányának képviseletében: Kontár Zsuzsanna, Matus Mónika, Pomichal Mária igazgatónők. Elhunyt Kovács Péter felesége Zsófia és lánya Renáta, aki a Kovács Péternek adományozott emlékplakettet átvette.

 

25 éves fennálását ünnepelte az SzMPSz: