Foto: Agárdy Gábor

Több mint kétszáz év után valósult meg a vőkiek álma: lett végre saját templomuk!…  /ag 

Az öt év  alatt felépült vőki templomot Mons. Jozef Haľko segédpüspök szentelte fel számos paptársa társaságában a szentmise keretében. Mons. Haľko  segédpüspök-atya külön kiemelte azt a tényt, hogy míg Európa veszti keresztény értékeit, addig Vőkön templomot szentelnek. Buzgóságra ösztönözte a jelenlévőket. Az ünnepségen résztvettek a környék papjai, politikusai, a közélet és kultúra munkatársai, valamint a helyi hívő közösség, amely nem kis anyagi áldozattal járult hozzá a szentély felépítéséhez. A helyi közösség méltányolta az Egyházi Tanács és a templomatya eddigi tevékenységét is. Külön véletlen az a tény, hogy a templomszenteléssel egybeesett Mons. Haľko atya születésnapja – a helyi közösség is felköszöntötte. Az ünnepség végén elhangzottak a Himnuszok. Vörös Richárd professzionális orgonista és kántori szolgáltatást nyújtott. Utána pedig agapéra hívták a vendégeket, ahol Zsidó esperes úr megkapta a templomszentelés hivatalos egyházi okmányait. Istennek legyen hála!

A templomszentelés fotói.