Foto: Duray Rezső 

 A bacsfa-szentantali kegykép vérrel könnyezésének 300. évfordulóját háromnapos triduummal ünnepelték június 19. és 21. között…/dr

Június 21-én, a vasárnapi ünnepi főpapi szentmise főcelebránsa Dr.Erdő Péter, bíboros, prímás  volt aki a szentmise záró áldását és a himnuszokat megelőzően úgy fogalmazott, hogy történelmi pillanatnak vagyunk részesei, hiszen a pozsonyi érsek és segédpüspöke, valamint a nagyszombati érsek mellett ő, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke is jelen van a szlovákiai magyar kegyhelyen, amely évszázadokon át az esztergomi egyházmegyéhez tartozott.
A szentmisét követően a falun végig szentségi körmenet, és a templomban szentségi áldás és ereklyetisztelet volt. A szent ereklye azokat a véres könnyeket tartalmazza, amelyek 1715. június 19. és 21-e között a Mária kegykép könnyezését követően lettek felfogva a Győrtől Nagyszombatig egész Bécsig érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében. dr.

Szentantali búcsújárás képei: