Foto: Dunajszky Éva

Magyarország Köztársasági Elnöke a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést adományozta Görföl Jenőnek, a Csemadok országos titkárának a szlovákiai magyarság megmaradását, összetartását elősegítő a Szlovákiai Magyar Közművelődési Szövetség (Csemadok) szervezetében végzett önzetlen közösségi munkájáért …/dé

és Mokos Attilának a felvidéki magyar színjátszás terén betöltött szerepéért, kiemelkedő színészi alakításaiért. Az állami kitüntetéseket Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet asszony adta át a kitüntetetteknek a pozsonyi Magyar nagykövetség épületében 2015. március 16-án.

„Kisebbségben élni nem könnyű dolog, mindennapi küzdelem a megmaradásért, az anyanyelv és kultúra megőrzése mindennapos feladat. Szeretném megköszönni mindannyiuknak mindazt, amivel hozzájárulnak a felvidéki magyarság megmaradásához" – fogalmazott a nagykövet asszony a kitüntetések átadása előtt hozzáfűzve, „Önök természetesen egy közösséget képviselnek, s ez a kitüntetés Önöknek szól ugyan, de részben annak a közösségnek is, ahol Önök élnek és dolgoznak."

„Ez a díj az egész Csemadok-tagságnak szól" – nyilatkozta Görföl Jenő a kitüntetés átvétele után. „Éppen azon gondolkodtam közben, hogy a színész, ha kimegy a színpadra, mindig magára van utalva, mi viszont a kollégáim bármelyikével megszakadhatnánk, ha nem állna mögöttünk a választmány, az alapszervezet, a Csemadok tagsága. Minden eredményünk közös eredmény, ezért tényleg úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés az egész Csemadok megbecsülése" – mondta Görföl hozzáfűzve, nagyon kevés olyan pálya van, ahol az ember kisebbségben az anyanyelvén dolgozhat, a Csemadok egyike ezeknek.

„Az elismerés és a kitüntetés, úgy gondolom, hogy az egész színházunknak szól" – jelentette ki Mokos Attila a kitüntetés átvétele után. Mint mondta, nagy köszönet ját a színház alapítóinak is, akik közül sokan már nincsenek velünk, de nekik köszönhetően van és létezik még ma is hivatásos színjátszás a felvidéken. „És Déryné szekere azért fut, néha kicsit megzökken, de ezek az elismerések is erősítenek bennünket abban, hogy ezt a szekeret tovább kell tolni" – fogalmazott Mokos.

A kitüntetések átadását Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepségett a Miloš Ruppeldt zeneiskola növendékeinek köszönhetően rövid kultúrműsor is gazdagította, Papp Zsuzsa, Kiss Regina és Vicián Anna közreműködésével.

Dunajszky Éva 

Magyar állami kitüntetés Görföl Jenőnek: