Foto: Agárdy Gábor, Herics István, Orosz Zsuzsa
Szencen, Karácsony vigíliáján – népiesen karácsony böjtjén, mintegy száz ember vett részt a ködös, hideg időben a meg nem született gyermekek emlékművének leleplezésén és felszentelésén…/ag132

Az emlékmű polgári kezdeményezés folytán valósult meg a város és az egyházak támogatásával. Az emlékművet polgármesterünk Karol Kvál leplezte le, majd ökumenikus istentisztelet keretében a katolikus és evangélikus egyházak képviselői méltatták jelentőségét. A meg nem született gyermekek tiszta és bűntelen lelkét szimbolizáló díszesen hímzett kisinget az emlékmű melletti jelképes sírba temették, majd a jelenlévők gyertyát gyújthattak az emlékmű talapzatánál. 

Az emlékmű leleplezése és felszentelése: