Ebben az évben január 26-án vette kezdetét a Csallóköz legnagyobb templomában – a nagymagyari Szent Kereszt Felmagasztalása-plébániatemplomban a tizenöt csütörtökből álló ájtatosság-sorozat Szent Rita tiszteletére. Ő a reménytelennek tűnő helyzetekben is hathatósan közbenjáró közkedvelt szent. Sokan voltak Szencről is, ezért szívesen feltesszük a Duray Rezső által küldött tudósítást.../dr053

A búcsúi ünnepi program május 21-én, vasárnap 15:00 órakor májusi rózsafüzér-ájtatossággal kezdődött diakónus urunk, Pammer Tamás előimádkozásával. A Szent Rita-ájtatosságot a nagymagyari esperes-plébános Naszvadi Sándor vezette. Az ezt követő ünnepi szentmise főcelebrása az egyházmegye főpásztora, Stanislav Zvolenský érsek volt 20 lelkiatya kíséretében. Az ünnepi szónok, Bognár István, a győri szeminárium spirituálisa szentbeszédét a helyieken kívül számos vidékről érkezett búcsújárók a templomban és a kivetítőn hallgatták-látták a templomkertben. A búcsú elmaradhatatlan része a rózsák megáldása, a szentségi körmenet volt a templomtól a Fő utcán a Szenc–Somorja kereszteződésig. A templomban a himnuszok eléneklése után került sor az ereklyecsókolásra. 

Szent Rita ünnepe Nagymagyaron