Fotó: Árva Péter

305 évvel a fogadalmi kápolna felépítése után is megtartottuk a szenci búcsút Szentháromság Vasárnapján. A szentmise alatt csendesen esni kezdett az eső, de valami csoda folytán elállt… 

A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek.

Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912 március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel az 1991-ben és 2002-ben felújított kápolnát. A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják.

Szenci tóparti búcsú - 2023