Fotó: Agárdy Szilvia, Neszméri Tünde

Mint azt már jeleztük, összeült november 24-én az a meghívott társaság, akik hozzá tudtak szólni néhány kérdéshez, amely a www.szenc.sk honlapot és annak további létét érintették… 

A Társaság nézete az volt, hogy kell egy honlap, amelyik összefogja a szenci magyar érdekeltségű eseményeket. Mi volt - és mi lesz. Minden intézménynek, ahol mi, szenci magyarok, valamilyen mértékben érdekeltek vagyunk és szeretnénk figyelemmel kísérni a történéseiket - kis kivétellel – van saját honlapja, weboldala.

Ez jó és támogatni kell a működésüket. Ezen honlapok látogatóinak köre azonban szorosan kötődik az intézményhez, pl. az Alapiskola honlapját általában a diákok és szüleik látogatják, biztosan kevesebben nyitják meg a szakiskola diákjai, ill. szüleik. Így van ez a cserkészek FB-oldalával és a többi honlappal is. Van más eset is, pl. a Csemadok Szenci Alapszervezetének elnöknője Erdélyi Júlia elmondta, hogy a Csemadok helyi honlapját már nem kezelik, mert a www.szenc.sk oldalon keresztül sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani.

A beérkezett írásos vélemények is alátámasztották, hogy a weboldalt tovább kell működtetni.  Az eddigi főszerkesztő Agárdy Gábor bejelentése szerint koránál fogva lassan szeretne visszavonulni és ajánlatott tett egy szerkesztőség létrehozására, amelynek akár külsős tagjai lehetnének más intézmények honlap-kezelői is.

A szenc.sk weboldal adminisztrátora Orosz Zsuzsa vázolta a megoldási lehetőségeket. A jelenlévők nézete az volt, hogy a munka minimalizálása érdekében szerkesztői (editálási) lehetőséget kell kapnia minden szerkesztőnek felelősségük teljes tudatában. A munkát a főszerkesztő koordinálná, egyeztetne a szerkesztőkkel, hogy ki, mikor, milyen akcióról tudósít, ill. tesz fel felhívást az eseménynaptárba a leendő eseményről.

Szó esett a városi honlap (senec.sk) állapotáról is, hiszen hónapok óta nincs magyar része, ami évekig megvolt. Ha ez így marad, még nagyobb lehet a www.szenc.sk magyar honlap jelentősége.

Az összegyűltek megegyeztek abban, hogy a tanácskozás 2. fordulójára össze kell hívni az érintett intézmények vezetőit és munkatársaikat, akikkel meg lehetne beszélni a betanítást és a szerkesztési részleteket, alapszabályokat.

Amíg nincs új főszerkesztő, addig az eddigi főszerkesztő vállalta a koordinálást. 

Említésre került az is, hogy polgári társulásnál be tudna segíteni a Szenc- és Vidéke Társulás, ha financiálisan meg lehet oldani a felmerülő kiadásokat.

Agárdy Gábor köszönetet mondott az eddigi szponzoroknak, kiknek támogatása nélkül a honlap nem működhetne. Németh Gabriella városi képviselő felhívta a figyelmet a várostól kérhető támogatásra is (ami időnként eddig is működött).

Köszönő szavak hangzottak el az eddigi bedolgozók felé (pl. Duray Zoli, Neszméri Tünde, Duray Rezső, Németh Tibor, Herics István, stb…), nélkülük lehetetlen lenne az évi kb. 140 akcióról tudósítani. 

Neszméri Tünde megyei képviselő fontosnak tartotta az archiváció megtartását, erre megfelelő módszert és műszaki megoldást kell találni. Szorgalmazta, hogy a megújuló honlap a járási eseményekre is kiterjedjen, erre helyben kell találni tudósítókat.

Az egybegyűltek megegyeztek, hogy a következő találkozó az újévben lesz már az újabb meghívottakkal együtt. 

                                                                                                                         Agárdy Gábor 

 

Szerkesztőségi tanácskozás a www.szenc.sk honlapról: