Fotó: Agárdy Gábor

A Szenc- és Vidéke Társulás szervezésében emlékest volt Szencen a Szt. Miklós templomban és a lourdesi barlangnál, ahol megemlékeztek Esterházy János halálának 66. évfordulójáról, kérve az égiek segítségét, hogy mielőbb boldoggá avathassák… /ag020

A lourdesi barlangnál Duray Rezső elnök mondta bevezető szavait:
“…Esterházy János 1901. március 14-én született, és 1957. március 8-án, 56 éves korában 12 évnyi rabságban eltöltött súlyos szenvedés után hunyt el. Rendezvényeinken mártírunk azon leveleiből szoktam idézni, amelyben leírja a szibériai gulagról 1949. április 21-én Pozsonyba a járványkórházba való szállításakor a rabszállító autóból Szenchez közeledve a sötétben miként kémlelte és pillantotta meg ezt a Lourdesi Mária szobrot, amely akkor is lelki szemei előtt lebegett, amikor a Szűz Máriához fohászkodott szabadításért…!
(…)
A káplán úrtól már hallották, hogy nagyapjának nagybátyja mons. Bošnák Rudolf, aki a nyitrai szeminárium rektora is volt, a lipótvári börtönben fogolytársa volt Esterházy Jánosnak. Tanúságtételét az általunk is már jól ismert történész Molnár Imre a Kegyelem életfogytig című könyvében írja le. „

Bošňák András káplán úr egy fohásszal kérte a mielőbbi boldoggáavatást, majd az Egyházi Férfiénekkar énekével befejeződött a megemlékezés. A megemlékezők pedig elhelyezték mécseseiket az emléktábla előtt.

Azon kívül Duray Rezső felhívta a figyelmet, hogy:
- Minden hónap első szerdáján mindig más és más lelkiatya szentmisét mutat be Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában. Május első szerdáján a szentmisét András lelkiatyánk fogja bemutatni. Ebből az alkalomból május 3-án, szerdán 13:00 órakor a városközpontban lévő autóbuszmegállótól a Szenc és Vidéke társulás autóbuszt indít Alsóbodokra. A 20,- €  befizetésével, amely tartalmazza a viteldíjat és a vacsorát, Duray Rezsőnél lehet jelentkezni.
-  Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a háború miatt továbbra is szükség van a kárpátaljaiak financiális támogatására, amelyet személyesen adhatnak át az adakozók és amit a Szenc- és Vidéke Társulás egy tételben utal át a rászorultaknak.

Esterházy-emlékest: