Foto: Duray Zoltán – RAYZOL

Szenc város polgársága, akik  több mint 50%-ban katolikusok, Nagypénteken 20:00 órakor ismét megtarthatták a városi Keresztutat a város utcáin…/ag021

Mindez a Szt. Miklós-templomnál kezdődött, a menet majd végigment a városközponton. A szentírási részleteket felváltva olvasták szlovákok és magyarok is, hiszen sok ismerős arccal találkozhattunk a szenci magyarok köréből, de sokan voltak a Szenc-környéki falvakból is. A keresztúti sokadalom tiszteletből megállt az evangélikus templomnál is, ahol az ünneplőket fogadta a helyi evangélikus lelkész, aki aztán egy darabon segített vinni a nagy keresztet. 
A keresztút ismét a templomnál ért véget. Mindenki feltöltődve mehetett haza .

Köszönet Duray Zoltánnak a sok szép profi fotóért! 

Ag. 

Városi nagypénteki keresztút - 2022