Foto: Agárdy Gábor

Két év kihagyás után újra megkoszorúzhattuk Petőfi Sándor szobrát a pozsonyi Medikus-kertben, emlékezve az 1848 – 49-es szabadságharcra.  A szenci Csemadok is autóbuszt indított az ünnepségre…/ag 015

Talán egy picit kevesebben voltunk, mint a Covid előtti időkben, de így is szép számmal gyültek össza a pozsonyi és környékbeli polgárok, politikusok, városi és megyei képviselők és a diplomáciai testületek képviselői. Jégh Izabella bevezetető mondanivalója után Németh Imre éneke indította a megemlékezést. Mivel Szili Katalin betegsége miatt nem lehetett jelen, ünnepi beszédét Kalmár Ferenc miniszteri biztos olvasta fel és egészítette ki saját szavaival.

Majd következett az ünnepi koszorúzás. Utána pedig Metzner Dóra szavalta el Taksonyi József Március 15 című versét. Befejezésül a jelenlévők elénekelték nemzeti imánkat.

A szenciek és környékbeliek a jó szokásukhoz híven összeálltak egy csoportfotóra, hogy maradjon valami az utókorra is a mai szép ünnepről. 

Koszorúzás a Petőfi-szobornál - 2022.3.15.