A szenci magyarok és a környékbeli települések lakói résztvettek a március 13-ai szenci szentmisén, amelynek imaszándéka Esterházy János mihamarabbi boldoggá avatása volt…/ag 014

Utána összegyűltek a lourdesi barlangnál korábban elhelyezett Esterházy-márványtáblánál. Duray Rezső a Szenc- és Vidéke Alapítvány elnöke megemlékezett a mártír Esterházyról, idézett testvéréhez küldött leveléből, majd Bošňák András káplán mondott imát a boldoggá-avatásért. Duray Rezső ismertette a kárpátaljaiak megsegítésének módját, majd az „Isten hazánkért…“ ének eléneklése után a jelenlévők elhelyezhették a megemlékezés mécseseit a márványtábla előtt.

Köszönöm Árva Péter és Duray Zoltán fotós-kollégék segítségét! /ag. 

Esterházy-emlékünnepség Szencen