Szencen, november 13-án, az egyházközség aktív csoportja imadélutánt szervezett: fiataljainkért kérték az Urat…/nt099

"Édesanyák imái" imacsoport szervezésében az egyházközösségünk fiataljaiért és családjaiért énekkel és imákkal dicsőítettük az Urat a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében a szenci Szent Miklós templomban.

Felemelő lelki élménnyel gazdagodtak a résztvevők.

Németh Tibor

Énekeltünk az Úrnak!